Дечаци Павлове улице – задаци

Није лако приказати једно велико књижевно дело. Зато морамо да се усредсредимо на посебне делове, углове посматрања. Сваки ученик који је роман потпуно доживео и разумео моћи ће, надам се, да изабере тему која му највише одговара. Потрудите се да вам речник буде богат, а стил концизан (да мисли излажете јасно,  да су вам реченице логичне, а да говорите о најбитнијем).

Писац најчешће своју основну замисао посредно казује кроз судбину својих ликова. Пошто су ликови носиоци главних идеја, одлучила сам да они буду теме ваших радова.

При анализи треба поћи од портрета,  а потом конкретно и добро одабраним аргументима осветлити карактерне особине и психолошку јединственост тако замишљеног лика. Изабрала сам четири лика и теме:

Фери Ач – непријатељ кога смо волели

Болно сазревање председника Боке

Немечекова љубав и жртва

Гереб – куда љутња може да одведе

и једна тема за оне који би се усудили сликати велику слику романа кроз писање о великом граду, озбиљној школи, строгим и одговорним родитељима, недостатку простора за игру, части, победи и поразу:

Дечаштво у сенци великог града

Радове можете предати до петка, 23. фебруара.

 

Advertisements

Мост на Жепи – питања за домаћи задатак

Домаћи задатак је за сутра и једнак за све, а питања на која треба да одговорите урадите у облику кратких есеја:

1. Уочи и издвој композиционе целине у приповеци „Мост на Жепи“.( пратите временски оквир и теме)
2. Објасни због чега је везир Јусуф допао у тамницу. Шта заокупља његове мисли у време тамновања?Анализирај и објасни промену која се дешава у његој души и мислима.
3. Опиши неимара. Какав је његов однос према послу којим се бави, а какав према мештанима и радницима с којима долази у додир?
Како изгледа неимаров одлазак из Жепе након обављеног посла? Какву нам поруку о уметности и уметнику преноси неимаров лик?
4. Након градње моста и смрти неимара приповедач у фокус наше пажње поново доводи везира Јусуфа. До какве мрачне спознаје о свету и животу долази везир? Анализирај његов став.
5. Како гласи везирова девиза? Протумачи је. Зашто везир одлучује да мост остави без натписа?
6. Андрић приповетку „Мост на Жепи“ ипак не завршава песимистичним тоном. Објасни функцију епилошког дела приповетке када се неименовани приповедач наслања на камен моста.

7. Зашто су неимар и приповедач безимени?

Истраживачки задаци за читање одломка из романа Очеви и оци Слободана Селенића

Данас смо читали један необичан одломак у коме је наратор Елизабета, Енглескиња удата за Србина, која живи у Београду, у периоду пред Други светски рат.

Размислите и одговорите на следећа питања:

 1. Како Елизабета види свог сина међу „Србчичима“?
 2. Шта она уочава у односу родитеља према деци у тадашњем Београду. Какав је однос данашњих родитеља, да ли се виде сличности или промена?
 3.  Какав је однос између Елизабете и Михајла? Можеш ли своја запажања аргументовати примером из одломка?
 4. Какве особине одликују Мајкла/Михајла. Мораш проценити из два дела текста, најпре из речи његове мајке, а онда из његових поступака на крају одломка.
 5. Какав је однос српских дечака према Михајлу. Да ли је погођен приказ нашег менталитета.
 6. Објасни реч менталитет.
 7.  Ако си добро одговорио/ла на прво питање неће ти бити тешко да скицираш контраст између Михајла и других дечака и да се припремиш за усмено излагање.

У сусрет контролном…

Драги шестачићи,

многи су тражили још неколико задатака да провежбају, па ево да поставим још нешто…

Одговорите на следеће питање: у речи ШЕСТАЧИЋИ, шта је корен а шта творбена основа?

А стиже и вежба

Корен је шест, творбена основа је шестаци, сетите се, за ЗУБар корен и основа је зуб, а за ЗУБАРка корен је зуб, а основа је од већ изведене, зубар, јер је од ње настала. И овде шестаци настају од просте речи шест (и корен је исти), а од речи шестаци уз суфикс  -ЋИ настаје деминутив:))

Ево и решењапровера

Немушти језик

НЕМУШТИ ЈЕЗИК, народна бајка, истраживачки задаци

 1. Шта је немушти језик?

(Поседовати га значи ли говорити тај језик или само разумети гласове око себе?)

 1. У бајкама се преплићу фантастични и реалистични мотиви. Шта би могло бити стварно, а шта фантастично у овој бајци?
 2. За бајке је карактеристичан број три као основа композиције. Пред која три искушења се нашао јунак ове бајке? Размотри свако искушење посебно.
 3. Људи су обично лакоми на сребро, злато и драго камење, али не и чобанин, јунак ове бајке.

Због чега је сазнавање тајни природе веће богатство од материјалних добара?

 1. Шта се у овој бајци осуђује и кажњава, а шта награђује?
 2. Бајка говори о човеку, о његовим вечним жељама и чежњама. Које су то вечне жеље о овој бајци?
 3. У бајкама има и превазиђених схватања која се не могу одобравати. Покажи то на примеру из ове бајке.
 4. Да си чобанинова жена које би аргументе из дела навела да покажеш да си ти управу? (покушај се ставити у њену улогу јер ћеш имати дебату)

 

Историја језика

Почетак октобра је у знаку историје српског језика и Вукове реформе. Осим бележака које вредно и предано хватате на часовима, у прилогу је све што очекујем да познајете након две године изучавања ове области. Историја језика

Истраживачки задаци за лектиру Орлови рано лете

Разговор о прочитаној лектири започећемо локализацијом текста и то у следећим областима:

Локализовање помоћу биографије писца, краја из кога потиче и времена у ком је живео и стварао, јер ови подаци могу допринети бољем разумевању дела.

Локализовање путем обједињавања дела Бранка Ћопића које смо раније читали.

Локализовање у вези са читалачким и животним искуством које може код вас да изазове ово дело – у којој мери се можете иденфитиковати са јунацима и темом.

Локализовање текста уз помоћ истраживачких задатака:

1.Смислите што више речи које можемо повезати са орловима!

2. Многе земље у својим грбовима имају слику орлова, а још више њих своје репрезентативце у  појединим спортовима зову орловима. Које се особине тим симболима истичу?

3. У роману Орлови рано лете Бранко Ћопић је орловима назвао дечаке, ваше вршњаке, јер су волели слободу и борили се за њу. Којим стилским средством се послужио у наслову?

4.Одредите  композициону структуру романа и тематику романа:

5. Допуни дати текст:

Орлови рано лете су прича о борби за _______________ дечака – основаца. У првом делу романа они се боре против _________________, ______________________, __________________ и _________________, а у другом делу они у борби против _______________ и_______________ помажу ___________________. Догађаји испричани у роману догодили су се за време ____________ светског рата, тачније_______ године у једном крајишком селу и у ________________ гају. Дечаци – орлови су сасвим рано храбро полетели у ______________________.

6. Особине ликова: Сви Ћопићеви ликови су јединствени и оргинални. Уз сваки од наведених ликова припиши најмање по једну особину на основу које га лако препознајемо: учитељ Паприка, пољар Лијан, Јованче, Стриц, Лазар Мачак, Ђоко Потрк, Николица са приколицом, Луња.

7. Стилске одлике: Бранко Ћопић приповеда живо, драматично, ведро и са доста хумора. О језичкостилским средствима причаћемо током анализе романа.

8.Провера доживљаја: Један од најоргиналнијих ликова у роману Орлови рано лете је дугоноги Стриц. Једном приликом Талијани су пуцали на Стрица и ранили га.

Шта је у овој сцени драматично, а шта комично?

9.Које су још сцене у роману драматичне и истовремено комичне?

10. Издвјићемо главне мотиве у роману.

11. Утврђиваћемо хронолошке и ретроспективне редоследе догађаја.

12. Одређиваћемо различите форме приповедања.

13. Одређивање особина јунака треба да се врши према класификацији физичког изгледа и карактеризације.

14. О роману треба причати и као о целовитом уметничком делу, утиску који је оставио на нас, а ови задаци треба да вам помогну у томе.