Структура бајке

Време је да се упустимо у једно другачије тумачење бајке од оног на који смо навикли…

Проучаваћемо унутрашњу структуру бајке и  њене главне мотиве.

Све оне имају заједничку унутрашњу структуру. То значи да се фабула бајке развија према одређеном редоследу.

Овакав начин изучавања бајке, према њеним деловима и њиховим односима, назива се морфологија бајке.

Редослед низања функција у бајци је увек исти. Нека од њих може изостати, али се редослед увођења нових функиција никад не мења.

Функције

 1. Почетна ситуација ( цар са децом)
 2. Дешава се штета или неко недостајање ( јунак губи неко своје обележје или неког од чланова породице)/ три брата се прихватају решењу, ту се дешава подела на правог и лажне јунаке
 3. Прави јунак одлази од куће
 4. Издаје се забрана јунаку
 5. Забрана је прекршена
 6. Зликовац одлази у извидницу
 7. Зликовац добија информацију од жртве
 8. Јунак се испитује, проверава, напада итд., то га припрема за добијање чаробног предмета или помоћника
 9. Јунак реагује на будућег дародаваоца
 10. Јунак поседује чаробни предмет
 11. Јунак и зликовац се боре
 12. Првобитна несрећа или недостатак се решавају
 13. Јунак се враћа кући
 14. Женидба

Свака функција уводи се у бајку помоћу ликова. То је једна од најбитнијих одлика бајке. Сами ликови немају психолошку карактеризацију. Њихове особине условљене су увек оном функцијом/ ситуацијом коју покрећу. Њихове особине се не мењају.

Најчешћи типови ликова:

 

Прави јунак, открива се на самом почетку бајке

Принцеза, најчешће је предмет потраге, јунакова изабраница

Принцезин отац

Зликовац, врши неку штету јунаку ( одузима му знамење или принцезу)

Даривалац, поклања јунаку чаробан предмет

Чаробни помагач, обично несвакидашње биће, које помаже јунаку у подухвату

Одмагач, појављује се изненада и ремети јунакове планове

Лажни јунак/антијунак/узурпатор, најчешће друга два јунакова брата

Историјски корени бајке

Бајка се поред лирске песме и мита најстарији књижевни облик. У њеним мотивима крију се многе првобитне, примитивне представе људи.  За бајку можемо рећи да је „рецептура“ древног обреда иницијације.

Из обреда иницијације потичу разни мотиви у бајци ( деца се одводе или протерују у шуму, одлазе од куће, бораве на чудесним, опасним местима, која често подсећају на онострано, на загробни живот, јунаци једу магичну храну, користе магичне предмете.)

Сам обред иницијације имао је за циљ да припреми децу, која су ступила у полну зрелост, за живот у заједници и симболично спајање бића са исконским знањем и тајнама… А која је највећа људка непознаница и тајна? То је смрт. Тако је иницијација имала за циљ да јединку постави на сам руб егзистенције, где се додирују живот и смрт ( јунаци бајке борав у земљи смрти, чардак ни на небу ни на земљи, језероо у планини где живи ала или змај, колиба у шуми, разне вратнице и капије до којих јунак долази, крај света…)

Суочивши се са смрћу, са највећим исконским страхом човека јединка је добијала потребна знања и тако била спремна да учествује у животи заједнице за коју је највећи значај имала обредна и обичајна пракса.

Једна од најлепших и најчудеснијих одлика бајке је и метаморфоза. Често ћете се у бајци срести са ликовима који мењају свој облик. Овај мотив је древни приповедач узео из природе. Ове појаве смо и сами сведоци. Сетите се сами биолошких одлика жабе или лептира. У овој бајци метаморфоза је један од главних мотива.

Истраживачки задаци

Сада када сте се упознали са главним одликама бајке покушајте да их препознате у бајци Златна јабука и девет пауница.

Наравно, све што смо учили раније потребно је такође пронаћи: место и време радње, реалистични и фантастични мотиви…

Бајке се деле на народне  и ауторске. Потребно је нагласити главне разлике између њих.