У сусрет глаголима :))

Успела сам да направим малу вежбу. Примените научено:

блог глаголи

решења