Домаћи

Драги петаци, суморно недељно поподне ће вам обасјати мали домаћи из српског:))

Домаћи отворитеовде

Бајке – Аждаја и царев син

Драги петаци,

данас смо причали о особинама које одликују народне бајке. Ви добро познајете ову књижевну врсту као читаоци, а сада је време да „професионално“ сагледате њене елементе и структуру.

У бајкама

  • место и време нису одређени
  • ликови су црно-бели, представници су добра или зла
  • главни јунак је носилац позитивних особина, он најчешће руши неку забрану или табу и решава задатке
  • јунаку у његовом делању помажу споредни ликови – ПОМАГАЧИ
  • јунаци лако прелазе у различите светове, нестварне или реалне
  • кретање у бајкама је могуће – земљом, ваздухом, подземљем
  • добро увек побеђује, али тек после великих искушења и напора
  • препознатљиви су стални или уобичајени почеци и завршеци
  • имају срећан крај

Аждаја и царев син – истраживачки задаци

Покушајте да горе наведене особине пронађете у нашој бајци.

Издвојте фантастичне мотиве и чудесне догађаје.

Покушајте да укажете на узрочно-последичне  догађаје.

Наведи особине главног јунака.

Процените са моралног становишта основни мотив (побуду) који покреће главног јунака на акцију. Шта у бајци представља аждаја?

У чему је васпитна вредност бајке? Које поруке она пружа? – Наведите их и поткрепите примерима из текста.

Пронађите у тексту језичка средства која условљавају убрзано сугестивно приповедање.

НЕ БРИНИТЕ СЕ, СВА ОВА ПИТАЊА СУ ЗА ПРИПРЕМУ УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА:))