Подсетник и домаћи задатак

Пошто су часови били скраћени, молим вас да ово препишете у свеске, као домаћи задатак.

Свима који су били одсутни због болести овај текст  ће добро доћи да буду у току.

Прометеј – бог, побуњеник и човек

Прометеј, јунак из грчке митологије, постао је симбол (знак) непрестане борбе човека против сила зла, неправде и  симбол жеље за сталним напретком.

Речи ПРОМЕТЕЈ И ПРОМЕТЕЈСТВО, изрази ПРОМЕТЕЈСКА СНАГА, ПРОМЕТЕЈСКА ПОБУНА И ПРОМЕТЕЈСКЕ МУКЕ  такође означавају побуну, битку, трпљење и упорност у борби против силе и неправде.

 

 ⊕⊕⊕⊕⊕

 

Подсећам вас да је писмени у уторак, размишљајте којим би лепим реченицама и изразима употпунили СВАКИ састав везан за зиму, празнике,  свечану атмосферу.

Теме из градива су везане за Прометеја и Еру са онога свијета.

Прва је чист приказ приче, друга ће имати приповедање из  различитог угла.

Прометеј – припрема за читање

 

Ево неколико података о аутору и његовој збирци старих класичних прича:

Најлепше приче класичне старине
АУТОР: ГУСТАВ ШВАБ
“Најлепше приче класичне старине” старогрчке су приповести из грчке митологије, а тичу се богова и људи. Мит говори о наднаравним јунацима и бићима и долази из народне предаје. Они служе као полазни модел понашања. Но, неретко се може видети да говоре и о антијунацима, а такав модел би требали избегавати.

Аутор је чак двадесет година скупљао све ове древне приче. У уводном делу говори нам о свим битним лицима из грчке митологије те нам, надаље, тумачи како је постао свет те грчко поимање богова.

У својим причама навео је све хероје, велике и мале богове, полубогове. Затим, следе и најпознатије приче и митови који обично долазе из грчке митологије, а обрађене су у многим делима грчких филозофа, писаца и историчара те мањим делом код латинских песника.

 1. Ако митски јунак представља модел понашања, какав треба човек да буде угледајући се на Прометеја?
 2. Која су сазнања имали антички народи о свету око себе и о човеку уопште?
 3. Шта је Прометејево највеће дело?
 4. Шта је све Прометеј урадио за људе?
 5. Из којих побуда?
 6. Шта свако мора да носи у себи да би се уопште упустио у помоћ другима?
 7. Ко би све могао да понесе име Прометеја из историје коју до сада знаш?

Истраживачки задаци за Девојка цара надмудрила

 1. Пажљиво прочитајте новелу и припремите се да говорите о осећањима и размишљањима на која вас је она подстакла.
 2. Издвојите главне јунаке и размислите о времену и месту радње.
 3. Уочите слике из животне стварности јунака које обикују њихове особине (нпр. девојка са оцем живи у великом сиромаштву…то њу чини…)
 4. Наведте шта све девојка мора да испуни да би сачувала себе и оца.
 5. На који начин девојка показује мудрост.
 6. Размислите и прецизно наведите особине цара и девојке.
 7. Размислите о порукама новеле и њеној савремености.

 

Непроменљиве речи

Драги седмаци,

пре него што пођете данас у школу, проверите још једном:

Разврстај дате непроменљиве речи:

ујутру, према, иш, ура, наравно, испред, поштено, или, на, али, ено, кре-кре.

између, мало, заиста, нипошто, удобно, нити, од,  а, са, ох, увече.

прилози       предлози       везници         узвици     речце

Направите разлику између техничког приповедања и описивања:

Заокружи слово испред неуметничког текста који је пример за техничко приповедање.
а) Нови број Доситеја доноси вам разоноду са, чак, 20 квиз-питања! Часопис До-
ситеј можете наручити одмах преко школске библиотеке и платити годишњу
претплату у само две рате. Сваке године чекају вас четири примерка овог листа.
Пријавите се што пре јер – Доситеј награђује!
б) Упутство за играче квиза: Број учесника квиза није ограничен. Пред вама је 20
питања. Имате 30 минута за решавање задатака. Уз свако питање налазе се три
понуђена одговора. Ваш ће задатак бити да свако питање пажљиво прочитате и
заокружите слово испред тачног одговора. Након истека предвиђеног времена,
проверите своје одговоре према решењу на страни 24. Победник је онај учесник
који буде имао највише тачних одговора.
в) Часопис Доситеј из Горњег Милановца намењен је неговању непролазних на-
ционалних вредности. Уписан је у Регистар средстава јавног информисања под
редним бројем 2.570. Часопис је ослобођен плаћања пореза на промет по члану
32. став 1 тачка 12. Закона о акцизама и порезу на промет.
г) Није било лако да се утврди када се тачно родио Доситеј Обрадовић пошто се није
могло доћи до тачних података. Као године рођења узимају се 1739. и 1740. Зна се да
је на крштењу добио име Димитрије и да су му се родитељи звали Ђурађ и Круна.

 

Део задатака је данас из вештине читања, основни ниво, и два су као задатак из претходне вежбе: дате су две реченице и у њима пронађите тражене врсте речи.