Мост на Жепи – питања за домаћи задатак

Домаћи задатак је за сутра и једнак за све, а питања на која треба да одговорите урадите у облику кратких есеја:

1. Уочи и издвој композиционе целине у приповеци „Мост на Жепи“.( пратите временски оквир и теме)
2. Објасни због чега је везир Јусуф допао у тамницу. Шта заокупља његове мисли у време тамновања?Анализирај и објасни промену која се дешава у његој души и мислима.
3. Опиши неимара. Какав је његов однос према послу којим се бави, а какав према мештанима и радницима с којима долази у додир?
Како изгледа неимаров одлазак из Жепе након обављеног посла? Какву нам поруку о уметности и уметнику преноси неимаров лик?
4. Након градње моста и смрти неимара приповедач у фокус наше пажње поново доводи везира Јусуфа. До какве мрачне спознаје о свету и животу долази везир? Анализирај његов став.
5. Како гласи везирова девиза? Протумачи је. Зашто везир одлучује да мост остави без натписа?
6. Андрић приповетку „Мост на Жепи“ ипак не завршава песимистичним тоном. Објасни функцију епилошког дела приповетке када се неименовани приповедач наслања на камен моста.

7. Зашто су неимар и приповедач безимени?

Немушти језик

НЕМУШТИ ЈЕЗИК, народна бајка, истраживачки задаци

  1. Шта је немушти језик?

(Поседовати га значи ли говорити тај језик или само разумети гласове око себе?)

  1. У бајкама се преплићу фантастични и реалистични мотиви. Шта би могло бити стварно, а шта фантастично у овој бајци?
  2. За бајке је карактеристичан број три као основа композиције. Пред која три искушења се нашао јунак ове бајке? Размотри свако искушење посебно.
  3. Људи су обично лакоми на сребро, злато и драго камење, али не и чобанин, јунак ове бајке.

Због чега је сазнавање тајни природе веће богатство од материјалних добара?

  1. Шта се у овој бајци осуђује и кажњава, а шта награђује?
  2. Бајка говори о човеку, о његовим вечним жељама и чежњама. Које су то вечне жеље о овој бајци?
  3. У бајкама има и превазиђених схватања која се не могу одобравати. Покажи то на примеру из ове бајке.
  4. Да си чобанинова жена које би аргументе из дела навела да покажеш да си ти управу? (покушај се ставити у њену улогу јер ћеш имати дебату)

 

Историја језика

Почетак октобра је у знаку историје српског језика и Вукове реформе. Осим бележака које вредно и предано хватате на часовима, у прилогу је све што очекујем да познајете након две године изучавања ове области. Историја језика

Књижевност 19. века – понављање

Драги осмаци,

сутра имате тест из књижевности са почетка 19. века и теме Првог српског устанка. Припремите се за читање са књигом у руци. Посебно обратите пажњу на ауторску књижевност јер је обимнија.

Из теорије књижевности имате нове појмове – књижевнонаучне врсте и метонимију, а из граматике понављамо синтагму и предикате.

Потрудите се и поновите септембарске лекције, биле су веома лепе!