Дечаци Павлове улице – задаци

Није лако приказати једно велико књижевно дело. Зато морамо да се усредсредимо на посебне делове, углове посматрања. Сваки ученик који је роман потпуно доживео и разумео моћи ће, надам се, да изабере тему која му највише одговара. Потрудите се да вам речник буде богат, а стил концизан (да мисли излажете јасно,  да су вам реченице логичне, а да говорите о најбитнијем).

Писац најчешће своју основну замисао посредно казује кроз судбину својих ликова. Пошто су ликови носиоци главних идеја, одлучила сам да они буду теме ваших радова.

При анализи треба поћи од портрета,  а потом конкретно и добро одабраним аргументима осветлити карактерне особине и психолошку јединственост тако замишљеног лика. Изабрала сам четири лика и теме:

Фери Ач – непријатељ кога смо волели

Болно сазревање председника Боке

Немечекова љубав и жртва

Гереб – куда љутња може да одведе

и једна тема за оне који би се усудили сликати велику слику романа кроз писање о великом граду, озбиљној школи, строгим и одговорним родитељима, недостатку простора за игру, части, победи и поразу:

Дечаштво у сенци великог града

Радове можете предати до петка, 23. фебруара.

 

Истраживачки задаци за читање одломка из романа Очеви и оци Слободана Селенића

Данас смо читали један необичан одломак у коме је наратор Елизабета, Енглескиња удата за Србина, која живи у Београду, у периоду пред Други светски рат.

Размислите и одговорите на следећа питања:

  1. Како Елизабета види свог сина међу „Србчичима“?
  2. Шта она уочава у односу родитеља према деци у тадашњем Београду. Какав је однос данашњих родитеља, да ли се виде сличности или промена?
  3.  Какав је однос између Елизабете и Михајла? Можеш ли своја запажања аргументовати примером из одломка?
  4. Какве особине одликују Мајкла/Михајла. Мораш проценити из два дела текста, најпре из речи његове мајке, а онда из његових поступака на крају одломка.
  5. Какав је однос српских дечака према Михајлу. Да ли је погођен приказ нашег менталитета.
  6. Објасни реч менталитет.
  7.  Ако си добро одговорио/ла на прво питање неће ти бити тешко да скицираш контраст између Михајла и других дечака и да се припремиш за усмено излагање.

У сусрет контролном…

Драги шестачићи,

многи су тражили још неколико задатака да провежбају, па ево да поставим још нешто…

Одговорите на следеће питање: у речи ШЕСТАЧИЋИ, шта је корен а шта творбена основа?

А стиже и вежба

Корен је шест, творбена основа је шестаци, сетите се, за ЗУБар корен и основа је зуб, а за ЗУБАРка корен је зуб, а основа је од већ изведене, зубар, јер је од ње настала. И овде шестаци настају од просте речи шест (и корен је исти), а од речи шестаци уз суфикс  -ЋИ настаје деминутив:))

Ево и решењапровера

Истраживачки задаци за лектиру Орлови рано лете

Разговор о прочитаној лектири започећемо локализацијом текста и то у следећим областима:

Локализовање помоћу биографије писца, краја из кога потиче и времена у ком је живео и стварао, јер ови подаци могу допринети бољем разумевању дела.

Локализовање путем обједињавања дела Бранка Ћопића које смо раније читали.

Локализовање у вези са читалачким и животним искуством које може код вас да изазове ово дело – у којој мери се можете иденфитиковати са јунацима и темом.

Локализовање текста уз помоћ истраживачких задатака:

1.Смислите што више речи које можемо повезати са орловима!

2. Многе земље у својим грбовима имају слику орлова, а још више њих своје репрезентативце у  појединим спортовима зову орловима. Које се особине тим симболима истичу?

3. У роману Орлови рано лете Бранко Ћопић је орловима назвао дечаке, ваше вршњаке, јер су волели слободу и борили се за њу. Којим стилским средством се послужио у наслову?

4.Одредите  композициону структуру романа и тематику романа:

5. Допуни дати текст:

Орлови рано лете су прича о борби за _______________ дечака – основаца. У првом делу романа они се боре против _________________, ______________________, __________________ и _________________, а у другом делу они у борби против _______________ и_______________ помажу ___________________. Догађаји испричани у роману догодили су се за време ____________ светског рата, тачније_______ године у једном крајишком селу и у ________________ гају. Дечаци – орлови су сасвим рано храбро полетели у ______________________.

6. Особине ликова: Сви Ћопићеви ликови су јединствени и оргинални. Уз сваки од наведених ликова припиши најмање по једну особину на основу које га лако препознајемо: учитељ Паприка, пољар Лијан, Јованче, Стриц, Лазар Мачак, Ђоко Потрк, Николица са приколицом, Луња.

7. Стилске одлике: Бранко Ћопић приповеда живо, драматично, ведро и са доста хумора. О језичкостилским средствима причаћемо током анализе романа.

8.Провера доживљаја: Један од најоргиналнијих ликова у роману Орлови рано лете је дугоноги Стриц. Једном приликом Талијани су пуцали на Стрица и ранили га.

Шта је у овој сцени драматично, а шта комично?

9.Које су још сцене у роману драматичне и истовремено комичне?

10. Издвјићемо главне мотиве у роману.

11. Утврђиваћемо хронолошке и ретроспективне редоследе догађаја.

12. Одређиваћемо различите форме приповедања.

13. Одређивање особина јунака треба да се врши према класификацији физичког изгледа и карактеризације.

14. О роману треба причати и као о целовитом уметничком делу, утиску који је оставио на нас, а ови задаци треба да вам помогну у томе.

 

 

 

 

Септембарско понављање

Драги шестаци,

читали смо различите песме и приче са заједничком темом – прва љубав и љубавни јади. Сада ћемо све поновити кроз вештину читања са књигом у руци. Будите вредни, прочитајте поново ова кратка дела и не брините се. Толико смо разговарали и све сте разумели.

Поновићемо и службу речи у реченици, посебно именски предикат за који се на иницијалном тесту показало да је слабије урађен.

Не заборавите да се опремите знањем о стилским фигурама – метафора, контраст, епитет, персонификација, ономатопеја, хипербола….

Имате довољно времена до сутра, већ сте спремни, биће све у реду:)